Delta

Norsk Tannpleierforenings fagside

Norwegian Dental Hygienist Accociation

Arbeidstaker

Næringsdrivende

Kunnskap

«Det gule heftet» – 2017

Publisert 05.1.2017 klokka 12:46

Det gule heftet- Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017-, ligg ute på regjering.no. Til orientering vil «det gule heftet» kunn ligge føre i elektronisk versjon, og blir ikkje trykt opp i papirversjon Last ned PDF av regelverket Her finner du oppdatert informasjon om regelverk og takster for tannpleier […]

Tannpleiere må rapportere pasientenes egenandeler via helsenettet

Publisert 06.12.2016 klokka 14:14

Frikort egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Det betyr at pasientene dine får frikort automatisk i posten og  slipper å sende søknad til  Helfo. For deg som behandler betyr det at du må rapportere pasientenes egenandeler til Helfo  over helsenettet senest hver 14. dag. Les mer

Tannpleierne utelatt som kjernekompetanse i primærhelsetjenestemeldingen

Publisert 06.12.2016 klokka 13:43

Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening, reagerer sterkt på at tannpleierne ikke er tatt med som en lovfestet yrkesgruppe i oppfølgingen av primærhelsemeldinga.

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer