Delta

Norsk Tannpleierforenings medlemsside

Norwegian Dental Hygienist Association

Arbeidstaker

Næringsdrivende

Kunnskap

Innspelsmøte i Blankholmutvalet

Publisert 19.4.2018 klokka 12:00

Tannpleierforeninga var på munnleg innspelmøte i Blankholmutvalget, saman med 17 andre organisasjonar. Blankholmutvalet er eit regjeringsoppnemnt utval som ser på prioriteringar i helse- og omsorgstenesta og tannhelsetenesta. NTpF la vekt på at tannhelsetenesta i sterkare grad skal prioritera satsing på folkehelsearbeid og individretta tiltak på klinikk som fremmer helsa. Det må bli endring i personellsamansetjinga […]

Bli med – marker Håndhygienedagen 5. mai

Publisert 05.4.2018 klokka 09:08

Tannpleierforeininga støttar Håndhygienedagen i regi av Folkehelseinstituttet saman med helseministeren og ulike fagforeiningar. Tema er Håndhygiene og antibiotika. Ver med tannpleierforeininga og folkehelseinstituttet og markedsfør dagen på klinikken blant kollegaer og på venterom. Du får tilsendt materiell ved å kontakte Folkehelseinstitutett eller last ned og skriv ut selv. 5. mai blir det lagt ut video […]

TANNLEGER OG TANNPLEIERE AVDEKKER OMSORGSSVIKT OG OVERGREP

Publisert 03.4.2018 klokka 11:39

Ingen i helsevesenet ser barna like mye som tannhelsetjenesten. De innkaller alle barn mellom tre og 18 år til jevnlig kontroll, og tannleger og tannpleiere har derfor en unik mulighet til å avdekke omsorgssvikt og overgrep. I 2017 meldte tannhelsepersonell over 850 bekymringer til barnevernet. Les mer

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer