Delta

Norsk Tannpleierforenings medlemsside

Norwegian Dental Hygienist Association

Arbeidstaker

Næringsdrivende

Kunnskap

Prisauke på sukker er rett medisin

Publisert 12.12.2017 klokka 14:18

Hilde Aga Leiar i Norsk Tannpleierforening Tannpleiaren møter dei fleste barn og unge til undersøkjing og veiledning i munnhelse, og er kanskje den yrkesgruppa som først kan registrera og påverka usunn livsstil. Tannpleierforeininga er bekymra for ein negativ utvikling når det gjeld karies blant barn. Altfor mange barn og unge får i seg for mykje […]

Norsk Periodontist forening arrangerar kurs

Publisert 08.12.2017 klokka 09:40

Norsk Periodontist forening arrangerar kurs med tema Mikrober i munn, mage- og tarm – deres helsemessige betydning og påvirkninger vi utsetter dem for, dagane 2. og 3. mars. Kurset blir arrangert på Hotell Bristol, Oslo. Medlemmene i tannpleierforeininga er invitert til å delta. Kursprogram og påmelding for medlemmene i NTpF.    

Dokumentasjon til HELFO

Publisert 07.12.2017 klokka 11:56

For å veilede deg som er behandler, har vi i Helfo laget noen eksempler på hva som er god dokumentasjon. Dette har vi gjort for noen utvalgte takster og på områder der vi i Helfo ofte erfarer at dokumentasjonen er mangelfull. Les mer om dokumentasjon av refusjonskrav på helfo.no Oppdatert informasjon frå Helfo vedr dokumentasjonskrav […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer