Delta

Norsk Tannpleierforenings medlemsside

Norwegian Dental Hygienist Association

Arbeidstaker

Næringsdrivende

Kunnskap

Innspel til Helse- og omsorgskomiteen på regjeringa si innstilling Prop.71L( overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m)

Publisert 27.4.2017 klokka 09:38

Regjeringa står ved sitt tidlegare forslag om overføring av tannhelsetenesta til kommunen og krav til kompetanse. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, har på vegne av Delta/Norsk Tannpleierforbund og Parat, sendt innspel til Helse- og omsorgskomiteen der YS uttrykker bekymring for forslag til  den framtidige organiseringa av tannhelsetenesta. I tillegg blir det i innspelet, understreka bekymring for prioritering […]

Regjeringen svikter helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i tannhelsetjenester utført av tannpleiere

Publisert 31.3.2017 klokka 20:47

1.Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-71-l-20162017/id2546178/ Tannpleierne bør også lovfestes på lik linje med de andre 8 yrkesgruppene slik det opprinnelig  tenkt i høringsnotatet, mener Norsk Tannpleierforening., 2.Bedre tannhelsetjenester til innbyggerne;  mener  Regjeringen; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-tannhelsetjenester-til-innbyggerne/id2547052/ 3.Intervju med leder i Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga: «Tannhelse – […]

Verdens vanndag 2017 markeres i dag.

Publisert 22.3.2017 klokka 11:11

Kanskje du som tannpleier kan bruke Vanndagen 2017 til å minne pasientene om viktigheten av vann som tørstedrikk? FN har siden 1992 markert verdens vanndag den 22. mars. Tema for vanndagen i dag handler om å redusere forurensingen av vann, og gjenbruke avløpsvann.  63 millioner mennesker i verden mangler gode drikkevannskilder  Over 80 […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer