Delta

Norsk Tannpleierforenings medlemsside

Norwegian Dental Hygienist Association

Arbeidstaker

Næringsdrivende

Kunnskap

Samfunnsodontologisk forum 2018

Publisert 23.2.2018 klokka 14:10

No er påmeldinga opna for Samfunnsodontologisk forum 2018. Forumet blir arrangert på Alexandra Hotell i Loen 5. og 6. juni. Program og påmelding finn du her

Regelverksendring HELFO

Publisert 22.2.2018 klokka 08:58

Helse og omsorgsdepartementet har revidert enkelte punkt vedr regelverket stønad til dekning til deler av utgifter til takster, for 2018. Når det gjeld innslagspunkt 4 og behandling av marginal periodontitt for personar med rett til stønad etter dette punkt, blir behandling dekt etter refusjonstakst og ikkje etter honnorartakst. Dette gjelder for behandling av marginal periodontitt […]

Søk plass på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Publisert 16.2.2018 klokka 08:16

Helsedirektoratet tilbyr i samarbeid med KS denne lederutdanningen hvor målgruppen primært er enhetsledere og virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og ledere i tannhelsetjenesten i fylkeskommunene, se    https://helsedirektoratet.no/nyheter/sok-plass-pa-nasjonal-leiarutdanning-for-primerhelsetenesta Søknad og her informasjon hos BI, se https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/helseledelse/ Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå og har m.a. fokus på endringsledelse og innovasjon. Det er BI […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer